Infoa nuorisotalosta

Infoa Tapanilan nuorisotalosta

Tapanilan Erä ry. tuottaa Tapanilan nuorisotalotoimintaa tiiviissä yhteistyössä Malmin nuorisotyöyksikön kanssa kaupunkistrategialinjausten ja painopistealueiden mukaisesti. Nuorisotyötämme ohjaavat myös Tapanilan Erän arvot: Kohtelemme kaikkia tasavertaisesti. Toimimme vastuullisesti ja eettisesti. Teemme asiat laadukkaasti. Kuuntelemme, kehitämme ja kehitymme. Edistämme yhteisöllisyyttä ja me-henkeä.

Tapanilan nuorisotalon toimintaa ohjaavat Helsingin kaupungin nuorisotyön yhteiset arvot, tavoitteet ja strategia sekä vuosittain vaihtuvat nuorisotyön painopisteet. Perusajatuksena on, että nuoret itse suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat nuorisotalon sekä alueen toimintaa ohjaajien tuen avulla. Tavoitteena on nuorten oman elämänhallinnan edistäminen ja osallisuuden lisääminen yhteiskunnassamme.

Toimintaamme ohjaa kaupungin visio: Helsinki on nuorille kiva paikka. Kiva on sitä, kun on kavereita, tekemistä ja on muille tärkeä. Helsinkiläinen nuori osaa nähdä maailman toisten silmin.

Nuorisotalomme on avoinna tiistaista torstaihin 3-6-luokkalaisille klo 16.30-18.30 ja yläasteikäisille ja vanhemmille nuorille klo 18.30-21.00. Perjantaisin nuorisotalomme on auki ala-asteikäisille klo 16.30-20.00 ja sitä vanhemmille nuorille klo 18.30-22.00.  

Nuoriso-ohjaajina toimivat Susanna Keijama (vastaava ohjaaja), Merja Piironen, Philip Kähkönen ja Tuomo Tammivuori.

Viralliset kotisivumme:

https://nuorten.hel.fi/nuorisotalot/tapanilan-nuorisotalo/

Meidät sekä ajankohtaisen toimintamme  löytää myös  instagramistamme: tapanilannuta