Ilmoittautuminen kaudelle 2020-2021

Tapanilan Erän koululaisten liikuntakerho lukuvuonna 2020-2021

Turvallinen iltapäivähoito lukukausien aikana (1.- ja 2.luokkalaisille ja erityisen tuen tarpeessa oleville) liikuntakasvatuksen menetelmin. Tavoitteena lasten ja perheiden hyvinvointi. Painopisteinä lapsen henkisen ja fyysisen kasvun tukeminen.

Tapanilan Erän liikuntakerho on toiminut menestyksellä jo vuodesta 1987, siis jo yli 30 vuotta. Toiminnan tarkoituksena on tarjota arkipäivisin Koillis-Helsingissä perheiden 1.- ja 2.luokkalaisille koululaisille liikunnallisesti aktiivinen ja turvallinen iltapäivähoito lukukausien aikana. Myös erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Kerhossa lapsille tarjotaan iltapäivän aikana välipala. Liikuntapäiväkerho toimii osana perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa. Kesäloman ensimmäisen kuukauden aikana koululaisille pyritään järjestämään mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntakerhotoimintaan.

Asiakasmaksuina peritään klo 16.00 päättyvä toiminta 100 €/kk ja klo 17.00 päättyvä toiminta 120 €/kk.

Liikuntakerhon ohjelma sisältää päivittäin ohjattua liikuntaa sekä mahdollisuuden leikkiä, askarrella ja tarvittaessa myös hiljentyä ja tehdä läksyjä. Lapsikeskeinen ja leikinomainen liikunta yhdistettynä turvalliseen ympäristöön kasvattaa lapsia omaksumaan terveitä liikunnallisia malleja, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja lapsen minäkäsitystä. Ohjaajien kerhossa työskentelevät Tapanilan Erän henkilökuntaan kuuluvat lasten liikunnanohjaukseen erikoistuneet liikunnaohjaajat ja kasvatuksen ammattilaiset.

Tapanilan Urheilukeskuksessa, Erän nuorisotalon tiloissa toimivaan Erän kerhoon otetaan lukuvuonna 2020-2021 noin 50 koululaista. Erän kerhon liikuntatuokiot tapahtuvat Tapanilan Urheilukeskuksen eri liikuntatiloissa.

Iltapäivätoimintaan ottaminen tapahtuu hakemusten ja kaupungin yhteisten valintakriteerien perusteella 23.3-24.4.2020 välisenä aikana. Lomakkeen voi lähettää osoitteeseen: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki tai tuoda klo 8.00-16.00 välisenä aikana osoitteeseen: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki. Huom! Koronaepidemiasta johtuen koululaisten iltapäivätoiminnan hakulomaketta ei voi palauttaa suoraan toimintapaikkoihin. Lisätietoja iltapäivähoitoon hakemisesta saa osoitteesta hel.fi/iltapaivatoiminta, koulujen infotilaisuuksissa sekä Tapanilan Erän koululaisten liikuntakerhon numerosta 050 408 1077/Tuomo Tammivuori tai sähköpostilla osoitteesta era.liikuntakerho@gmail.com.

Päätös koulujen iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille 26.6.2020 mennessä. Iltapäivätoiminta alkaa lukuvuoden ensimmäisenä päivänä ja jatkuu lukuvuoden loppuun asti. 

Hakuajan ulkopuolella tulleet hakemukset koulujen iltapäivätoimintaan palautetaan osoitteeseen: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki.

Tapanilan Erän koululaisten liikuntakerho
Hiidenkiventie 21, 00730 Helsinki
050 408 1077
era.liikuntakerho@gmail.com