Ilmoittautuminen kaudelle 2019-2020

Tapanilan Erän koululaisten liikuntakerho lukuvuonna 2019-2020

Turvallinen iltapäivähoito lukukausien aikana (1.- ja 2.luokkalaisille ja erityisen tuen tarpeessa oleville) liikuntakasvatuksen menetelmin. Tavoitteena lasten ja perheiden hyvinvointi. Painopisteinä lapsen henkisen ja fyysisen kasvun tukeminen.

Tapanilan Erän liikuntakerho on toiminut menestyksellä jo vuodesta 1987, siis jo yli 30 vuotta. Toiminnan tarkoituksena on tarjota arkipäivisin Koillis-Helsingissä perheiden 1.- ja 2.luokkalaisille koululaisille liikunnallisesti aktiivinen ja turvallinen iltapäivähoito lukukausien aikana. Myöskin erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Kerhossa lapsille tarjotaan iltapäivän aikana välipala. Liikuntapäiväkerho toimii osana perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa. Kesäloman ensimmäisen kuukauden aikana koululaisille pyritään järjestämään mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntakerhotoimintaan.

Asiakasmaksuina peritään klo 16.00 päättyvä toiminta 100 €/kk ja klo 17.00 päättyvä toiminta 120 €/kk.

Liikuntakerhon ohjelma sisältää päivittäin ohjattua liikuntaa sekä mahdollisuuden leikkiä, askarrella jan tarvittaessa myös hiljentyä ja tehdä läksyjä. Lapsikeskeinen ja leikinomainen liikunta yhdistettynä turvalliseen ympäristöön kasvattaa lapsia omaksumaan terveitä liikunnallisia malleja, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja lapsen minäkäsitystä. Ohjaajien kerhossa työskentelevät Tapanilan Erän henkilökuntaan kuuluvat lasten liikunnanohjaukseen erikoistuneet liikunnaohjaajat ja kasvatuksen ammattilaiset.

Tapanilan Urheilukeskuksessa, Erän nuorisotalon tiloissa toimivaan Erän kerhoon otetaan lukuvuonna 2019-2020 55 koululaista. Erän kerhon liikuntatuokiot tapahtuvat Urheilukeskuksen eri liikuntatiloissa.

Iltapäivätoimintaan ottaminen tapahtuu hakemusten ja kaupungin yhteisten valintakriteerien perusteella 18.3-18.4.2019 välisenä aikana. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hakulomake perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan tulee toimittaa Tapanilan Erälle ennen hakuajan umpeutumista. Lisätietoja iltapäivähoitoon hakemisesta saa osoitteesta hel.fi/iltapaivatoiminta, koulujen infotilaisuuksissa sekä Tapanilan Erän koululaisten liikuntakerhon numerosta 050 408 1077 tai sähköpostilla osoitteesta era.liikuntakerho@gmail.com

Tapanilan Erän koululaisten liikuntakerho
Hiidenkiventie 21, 00730 Helsinki
050 408 1077
era.liikuntakerho@gmail.com